ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

January 14 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เด็กเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าสวัสดีปีใหม่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

January 11 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าสวัสดีปีใหม่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” แก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2561

December 24 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” แก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2561