รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

สาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตอน ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

การตรวจหลอดเลือดตีบตันเพื่อป้องกันอัมพาตเฉียบพลัน

โดย นพ.ประชา กัญญาประสิทธ์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท และสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม