|     
  
   
        


     โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมด้วยศักยภาพในการดูแลรักษาผู้เข้ารับบริการ ด้วยมาตรฐาน การรักษาและอุปกรณ์การแพทย์ทีทันสมัย พร้อมทั้งการจัดการที่มีประสิทธิภาพของทีมแพทย์เฉพาะทาง, พยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยอย่างดี โดยเน้นความมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลสูง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน พร้อมในการดูแลรักษาผู้รับบริการทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติทัดเทียมโรงพยาบาลระดับสากลด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก โดย Joint Commission International (JCI, USA.)
 
 
  โปรโมชั่น
                                                                                                                           
                                                                                    วัคซีน ไอ พี ดี
 
  สาระสุขภาพกับโรงพยาบาล
                                                   โรคไข้หวัดใหญ
                                                   โรคภูมิแพ้
                                                   โรคที่มากับหน้าหนาว
                                                   โรคปอดบวม
                                                   โรคไข้เลือดออก
                                                   Hand Foot and Mouth Disease
         
ช่อง/วัน/เวลา
เรื่อง/แพทย์

การติดเชื้อต่าง ๆ ในเด็กเล็กที่ไปเนสเซอรี่และวัคซีนป้องกัน
          โดย   พญ.ดวงใจ    วรรธนัจฉริยา  กุมารแพทย์

โรตหอบหืดในเด็ก
          โดย นพ.สุรสิทธิ์ 
  สากระแสร์์   กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

พัฒนาการทางภาษาของเด็ก
          โดย พญ.ภัทรียา   เลิศชีวกานต์  กุมารแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและพฤติกรรม

โรคที่มากับฤดูหนาวในเด็ก
          โดย นพ.สมรัก    รังคกูลนุวัฒน์   กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
             

    8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
    Copyright © 2009 : Chiangmairam Hospital

     Chiangmairam hospital Copyright.2009 All Reserved