|     
  
 
 
 
 
 


 

 ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มีดังนี้ 01/2558
     ประกาศรับสมัครงาน
ลำดับ รายการ จำนวนที่รับสมัคร(ตำแหน่ง) หมายเหตุ
1
5 อัตรา
 
2
2 อัตรา
 
3
หลายอัตรา
 
4
หลายอัตรา
 
5
2 อัตรา
 
6
1 อัตรา
 
7 1 อัตรา  
8 หลาย อัตรา  
9 1 อัตรา  
10 1 อัตรา  
11 1 อัตรา  
12 1 อัตรา  
13 1 อัตรา  
14
     English Interpreter (Customer services)
2 อัตรา  

Download ใบสมัคร | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

Download ..เอกสารประกาศรับสมัครงาน

 

 

             

      ติดต่อสมัครได้ที่ แผนกธุรการและบุคคล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

  
           เลขที่ 8  ถนนบุญเรืองฤทธิ์   ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200

          โทรศัพท์ 053- 920300 ต่อ 4028

           E-mail: hr_chiangmairam@chiangmairam.com

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                   วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา 08.00 - 16.00 น.
                   วันเสาร์      เวลา 08.00 - 11.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

 

 

 

 

   
             

 

    8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
    Copyright © 2009 : Chiangmairam Hospital

     Chiangmairam hospital Copyright.2009 All Reserved