|     
  
 
 
 
 
 


 

 ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มีดังนี้ 02/2559
     ประกาศรับสมัครงาน
ลำดับ รายการ จำนวนที่รับสมัคร(ตำแหน่ง) หมายเหตุ
1
9 อัตรา
 
2
    นักรังสีเทคนิค
2 อัตรา
 
3
      นักเทคนิคการแพทย์
1 อัตรา  
4
หลายอัตรา
 
5
1 อัตรา
 
6 1 อัตรา  
7 1 อัตรา  
8 1 อัตรา  
9
     พนักงานฝ่ายขาย(Sale Marketing)
1 อัตรา  
10
     พนักงานบัญชี
1 อัตรา  
11
    พนักงานลูกค้าสัมพันธ์แผนกผู้ป่วยนอก
1 อัตรา  
12
    พนักงานต้อนรับแผนกตรวจสุขภาพ
1 อัตรา  
13  พนักงานประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ 1 อัตรา  
14  พนักงานช่างเทคนิค 1 อัตรา  
15
            เลขานุการช่างเทคนิค
1 อัตรา  
16
             พนักงานแม่บ้าน
1 อัตรา  

Download ใบสมัคร | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

Download ..เอกสารประกาศรับสมัครงาน

 

 

             

      ติดต่อสมัครได้ที่ แผนกธุรการและบุคคล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

  
           เลขที่ 8  ถนนบุญเรืองฤทธิ์   ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200

          โทรศัพท์ 053- 920300 ต่อ 4028

           E-mail: hr_chiangmairam@chiangmairam.com

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                   วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา 08.00 - 16.00 น.
                   วันเสาร์      เวลา 08.00 - 11.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

 

 

 

 

   
             

 

    8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
    Copyright © 2009 : Chiangmairam Hospital

     Chiangmairam hospital Copyright.2009 All Reserved