คลินิก FOOT AND ANKLE โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 
    
           เนื่องจากเท้าและข้อเท้าเป็นโครงสร้างที่อยู่ต่ำสุดของร่างกาย มีความจำเป็นต้องรับน้ำหนักมากที่สุด ด้วยปัญหาความผิดปกติของเท้าและข้อเท้า มักเป็นปัญหาเรื่องความเจ็บปวดในขณะเดิน, เคลื่อนไหว หรือมีกิจกรรมต่าง ๆ

          โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมให้บริการในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อเท้า ให้การดูแล, ป้องกัน, รักษา-ติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อเท้า ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัยได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกระดูก, ข้อ, เอ็นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทต่าง ๆ

          บริการและการรักษา
          -   โรคเกี่ยวกับระบบโครงสร้างกระดูก, ข้อ, เอ็นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทต่าง ๆ  เช่น
                   -   อุบัติเหตุกระดูกหัก, ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ
                   -   เอ็นและกล้ามเนื้อฉีกขาด
                   -   ปวดตามเส้นประสาทต่าง ๆ
                   -   ภาวะความผิดปกติของเท้า
                   -   ภาวะกระดูกพรุน 
                   -   ภาวะโรคเกาต์, ข้อเท้าบวม โรคข้ออักเสบต่าง ๆ  เป็นต้น

 
     
 


สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คลินิก Foot And Ankie  โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
โทรศัพท์ 053 – 920300 ต่อ 4000